Beskæring og risikovurdering af træer i København


Stenbroens Træpleje & Anlæg er specialister i træer. Vi har mange års erfaring med træer, både beskæring og vurdering af træers risiko. Vi udfører beskæring og risikovurdering af træer for skoler, boligforeninger, institutioner, erhverv, private m.fl. Vi har hjemme i Vanløse, i København, hvilket gør at vi kender byen og dens udfordringer i forhold til vanskelige træer.


Beskæring af træer

Skal I have udført beskæring af jeres træer, så kontakt Stenbroens Træpleje & Anlæg. Vi er specialister i beskæring af træer og er ETW certificerede træklatrere, hvilket gør os i stand til at beskære alle typer af træer, uanset hvor besværlige eller vanskelige de er.

Bestil beskæring af træer på telefon 35 35 25 65 eller via mail på traepleje@stenbroens.dk. Vi udfører beskæring af træer i hele København og Brønshøj.

Risikovurdering af træer

Vi udfører risikovurdering af potentielt farlige træer. Disse træer kan være farlige pga.:

  • Mekaniske skader
  • Forkert beskæring
  • Dårlige vækstforhold
  • Alder
  • m.m.

Sikring imod uheld og ulykker

Risikovurderingen af træerne skal være med til at sikre, at der ikke sker skader og uheld. Vurderingen kan også bruges til at fastslå, om der skal bruges yderligere tid på et træ eller om det i sidste ende bedst kan betale sig at plante et nyt.

Få en risikovurdering af træer her – ring på telefon 35 35 25 65.


Grøn vedligeholdelse

Vi vedligeholder beplantninger og udemiljøer, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber, foreninger og private. Enten ud fra kontrakter, tilbud eller på timebasis.

Læs mere

Nye anlæg eller omlægninger

Vi udfører alle anlægsopgaver, både nyetablering og omlægninger, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber foreninger, og private.

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.
Vi er ETW Certificerede træklatrere specialiseret i vanskelige træer

Læs mere

Grønne løsninger

Lokal afledning af regnvand (LAR), Grønne tage, planter til høst, eller kompostering.
Vi vil medvirke til udviklingen af et bæredygtigt København!

Læs mere