Træpleje og træfældning


Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.
Vi er ETW Certificerede træklatrere specialiseret i vanskelige træer


I Stenbroens arbejder vi med korrekt beskæring af træer, frugttræer, buske og andre planter.

Vi udfører alle slags træfældninger, og har specialiseret os i fældning og beskæring af vanskelige træer. Vi fliser grene og rodfræser stød efter ønske fra kunden.

European Tree Workers

Stenbroens træplejere er certificerede European Tree Workers (ETW) og bliver løbende videreuddannede. Certificeringen foretages af dansk træplejeforening og er som sådan jeres garanti for kvalificeret arbejde.

Risikovurdering af træer

Mekaniske skader, forkert beskæring, dårlige vækstforhold eller naturlig ælde. En eller flere af disse faktorer kan skabe et risikotræ. Indikationer på et risikotræ kan ofte være, at træet er angrebet af svampe eller insekter.

Vurdering af træer skal være med til at hindre uheld og skader. Samtidig kan vurderingen fastslå, om der fortsat skal bruges tid og penge på pleje, eller det er bedre at fælde træet og plante et nyt.

Plejeplaner

Vi laver plejeplaner for træer og beplantninger, så ejere opnår forhåndsviden om korrekt pleje og de økonomiske omkostninger herved.

Planerne kan bruges til at sikre, at rutiner ikke går tabt i specielt gårdlaug, boligforeninger og institutioner.

Plejeplaner sikrer på længere sigt, at der ikke postes spildte mængder af tid og penge i forkert vedligeholdelse.


Grøn vedligeholdelse

Vi vedligeholder beplantninger og udemiljøer, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber, foreninger og private. Enten ud fra kontrakter, tilbud eller på timebasis.

Læs mere

Nye anlæg eller omlægninger

Vi udfører alle anlægsopgaver, både nyetablering og omlægninger, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber foreninger, og private.

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.
Vi er ETW Certificerede træklatrere specialiseret i vanskelige træer

Læs mere

Grønne løsninger

Lokal afledning af regnvand (LAR), Grønne tage, planter til høst, eller kompostering.
Vi vil medvirke til udviklingen af et bæredygtigt København!

Læs mere