Nye anlæg eller omlægninger


Vi udfører alle anlægsopgaver, både nyetablering og omlægninger, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber foreninger, og private.


Stenbroens udfører både små og store opgaver for en lang række boligselskaber, gårdlaug, foreninger, institutioner og private.
Vores gartnere er faglærte med masser af kompetence og vilje til at udføre opgaverne ordentligt, og vi er ikke bange for at komme med ideer til udvikling, og fornyelse, der hvor vi arbejder.

Vores tilgang til indretning af byrum er inspireret af bæredygtige ideer og praksisser. Vi har arbejdet i mange år med implementering af grønne og bæredygtige løsninger og kender derfor til mange af de produkter og løsninger der findes, og har masser af erfaringer med om ideerne nu også holder i praksis.

Vores mål, for de anlæg vi selv designer, er at skabe involverende miljøer, der involverer og engagerer brugerne og som indbyder til engagement og leg.

I forbindelse med omlægning af eksisterende anlæg er der ofte mulighed for at implementere forskellige miljøforbedrende eller besparende tiltag. Eksempler herpå kan være genbrug af materialer i det nye anlæg, renovering af ledninger eller implementering af bæredygtige elementer som regnvandsanlæg, grønne tage, kompost anlæg eller andre tiltag der kan forøge biodiversiteten og skabe habitater i den trængte bynatur.


Grøn vedligeholdelse

Vi vedligeholder beplantninger og udemiljøer, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber, foreninger og private. Enten ud fra kontrakter, tilbud eller på timebasis.

Læs mere

Nye anlæg eller omlægninger

Vi udfører alle anlægsopgaver, både nyetablering og omlægninger, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber foreninger, og private.

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.
Vi er ETW Certificerede træklatrere specialiseret i vanskelige træer

Læs mere

Grønne løsninger

Lokal afledning af regnvand (LAR), Grønne tage, planter til høst, eller kompostering.
Vi vil medvirke til udviklingen af et bæredygtigt København!

Læs mere