Grønne løsninger


Lokal afledning af regnvand (LAR), Grønne tage, planter til høst, eller kompostering.
Vi vil medvirke til udviklingen af et bæredygtigt København!


Stenbroens tilgang til indretning af byrum er inspireret af bæredygtige ideer og praksisser. Vi har arbejdet i mange år med implementering af grønne og bæredygtige løsninger og brænder for at skabe et grønnere København.

Vores medarbejdere efteruddannes løbende indenfor felter hvor vi mener at kunne understøtte en grøn udvikling af byen.

Vi brænder for at sammenkæde vores konkrete erfaring fra det daglige arbejde med etablering og vedligeholdelse af anlæg, med ny viden. For vi er af den opfattelse at vi som gartnere har en vigtig rolle at spille i omstillingen af vores by.

I forbindelse med omlægning af eksisterende anlæg er der ofte mulighed for at implementere forskellige miljøforbedrende eller besparende tiltag. Eksempler herpå kan være genbrug af materialer i det nye anlæg, renovering af ledninger eller implementering af bæredygtige elementer som regnvandsanlæg, grønne tage, kompost anlæg eller andre tiltag der kan forøge biodiversiteten og skabe habitater i den trængte bynatur.


Grøn vedligeholdelse

Vi vedligeholder beplantninger og udemiljøer, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber, foreninger og private. Enten ud fra kontrakter, tilbud eller på timebasis.

Læs mere

Nye anlæg eller omlægninger

Vi udfører alle anlægsopgaver, både nyetablering og omlægninger, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber foreninger, og private.

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.
Vi er ETW Certificerede træklatrere specialiseret i vanskelige træer

Læs mere

Grønne løsninger

Lokal afledning af regnvand (LAR), Grønne tage, planter til høst, eller kompostering.
Vi vil medvirke til udviklingen af et bæredygtigt København!

Læs mere