Grøn vedligeholdelse


Vi vedligeholder beplantninger og udemiljøer, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber, foreninger og private. Enten ud fra kontrakter, tilbud eller på timebasis.


Vores gartnere er faglærte med masser af kompetence og vilje til at udføre opgaverne ordentligt . Vi er ikke bange for at komme med ideer til udvikling, og fornyelse, der hvor vi arbejder.

Vi har arbejdet i mange år med implementering af grønne og bæredygtige løsninger og kender derfor til mange af de produkter og løsninger der i dag findes, ligesom vi har erfaring med om ideerne nu også holder i praksis.

Med faglig baggrund i planteskolebranchen og ny viden fra moderne træpleje, har vi stor viden om planters vækst og livsbetingelser. Vi forsøger at implementere korrekt plantepleje hvor vi vedligeholder. Dette hvad end det gælder uanseelige stauder, eller store træer.


Grøn vedligeholdelse

Vi vedligeholder beplantninger og udemiljøer, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber, foreninger og private. Enten ud fra kontrakter, tilbud eller på timebasis.

Læs mere

Nye anlæg eller omlægninger

Vi udfører alle anlægsopgaver, både nyetablering og omlægninger, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber foreninger, og private.

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.
Vi er ETW Certificerede træklatrere specialiseret i vanskelige træer

Læs mere

Grønne løsninger

Lokal afledning af regnvand (LAR), Grønne tage, planter til høst, eller kompostering.
Vi vil medvirke til udviklingen af et bæredygtigt København!

Læs mere