Arbejdsområder

Grønne løsninger

Regnvandsplan og rådgivning Regnvandsplan og rådgivning Regnvandsplan og rådgivning

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.

Læs mere

Nye anlæg eller omlægninger

Belægninger og støttemure, granit, kampesten og træ. Hegn og espalier. Beplantning og vedligeholdelse.

Læs mere

Grøn vedligeholdelse

Rådgivning og udvælgelse af planter - fra stauder til store træer, jord og sammensætning af bede og haver.

Læs mere

Grøn vedligeholdelse

Vi vedligeholder beplantninger og udemiljøer, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber, foreninger og private. Enten ud fra kontrakter, tilbud eller på timebasis.

Læs mere

Nye anlæg eller omlægninger

Vi udfører alle anlægsopgaver, både nyetablering og omlægninger, for både gårdlaug, institutioner, boligselskaber foreninger, og private.

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm.
Vi er ETW Certificerede træklatrere specialiseret i vanskelige træer

Læs mere

Grønne løsninger

Lokal afledning af regnvand (LAR), Grønne tage, planter til høst, eller kompostering.
Vi vil medvirke til udviklingen af et bæredygtigt København!

Læs mere